logo

 

My name is Robert Stocki. I’m a freelance photographer. 

Inspired by cultures, colorful sceneries and unique atmosphere. 

I love a challenge of capturing emotions, which may fleet any second.

My collection includes a diverse range of subjects, locations, and styles.

I offering a wide range of images and services to clients in the Chicago area.

Printing/Licensing

I provide rights-managed licensing of my photos for specific usages, whether for use in magazines, advertisements, retail displays, presentations, websites. Please contact me with any inquiries, and I will get back to you as soon as possible with a quote.

Dostarczam licencje na moje zdjęcia do konkretnych zastosowań, zarówno do użytku w czasopismach, reklamach, prezentacjach, witrynach internetowych. Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek pytań, a ja skontaktuję się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, z ofertą.

Pets, hobbies

I offer creative session about your passions and hobbies such as pets, extreme sports, horses, car, motorcycle, music, etc. This is your chance to show your own unique personality. Sessions include a large selection of backgrounds, props & professional lighting techniques.

Oferuję kreatywne sesje o Twoich pasjach i zainteresowaniach jak domowi ulubieńcy, sporty ekstremalne, konie, samochody, motocykle, muzyka itp. To Twoja szansa, aby pokazać swoją unikalną osobowość. Sesje obejmują duży wybór tła, rekwizytów i profesjonalnych technik oświetleniowych.

Wedding Photography

Every picture says a hundreds of words. From seeing your first kiss, hearing the heartfelt speeches and reliving your first dance...Your wedding photos captured every moment.

Każde zdjęcie mówi setki słów. Od obejrzenia pierwszego pocałunku, wysłuchania przemówień i ponownego przeżycia pierwszego tańca ... Twoje zdjęcia ślubne uchwycone w każdej chwili.

Ceremonies & Events

I provide a range of photo services including : engagement, birthdays, anniversaries and festivals, parade or picniks as well. Every event is different. Please contact me for more details.

Zapewniam szereg usług fotograficznych, w tym: zaręczyny, urodziny, rocznice jak i festiwale, parady lub pikniki. Każde wydarzenie jest inne. Proszę skontaktować się ze mną po więcej szczegółów.

If you have any questions about the services that I offer,

would like to schedule a shoot, you can reach me the following ways :

Robert Stocki, photographer

Downers Grove, 60516 Illinois

email: robert_stocki.com

text me : 312-363-8555

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania co do usług, które oferuję lub chcesz umówić się na sesję,

możesz skontaktować się ze mną poprzez e-mail, wyślij wiadomość